Το πρόγραμμα Erasmus+ KA1 Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών σχεδιάστηκε με σκοπό να αντιμετωπιστεί η μεγάλη και άμεση ανάγκη επιμόρφωσης για στελέχη και εκπαιδευτικούς, σχετικά με την ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας λόγω της πρόσφατης συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών των οποίων τα παιδιά φοιτούν από το 2017 στα σχολεία της περιοχής.

The Erasmus+ KA1 program Integration of
Refugees and Immigrants
was designed to meet the immediate need for training of teachers and educational staff on the smooth integration of refugee and immigrant pupils in the schools of the Primary Education Directorate of Kavala due to the recent significant proportion of refugee and immigrant children who, since the 2017, have been attending schools in the Prefecture.